Умови конфіденційності

Дана політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє по відношенню до всієї інформації, яку даний сайт, на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, може отримати про Користувача, а також будь-яких програм і продуктів, розміщених на ньому.

  1. Визначення Термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. “Адміністрація сайту” – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від його імені, які організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеної або визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.1.5. “Користувач сайту – далі Користувач)” – особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для своїх цілей.
1.1.6. “Cookies” -невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером, який зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.1.7. “IP-адреса” – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

2. Загальні Положення

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.
2.3. Дана політика конфіденційності застосовується тільки до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на даному сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3. Предмет Політики Конфіденційності

3.1. Дана політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації Сайту щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає за різноманітними запитами Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписці на повідомлення тощо).

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на сайті і зазвичай включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. Прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання користувача та інші дані.

3.3. Адміністрація Сайту також приймає зусилля щодо захисту персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:

IP адреса;

Інформація З cookies;

Інформація про браузер (або іншу програму, що здійснює доступ до сайту);

Час доступу;

Адреси відвіданих сторінок;

реферер (адреса попередньої сторінки) і т. п.

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не зазначена вище (історія покупок, браузери, які використовуються і операційні системи і т.д.) не підлягає умисному розголошенню, за винятком випадків, передбачених в п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі Збору Персональної Інформації Користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення та (або) укладення угоди.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.

4.1.3. Встановлення з користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту про стан замовлення.

4.1.8. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сторонні сайти або сервіси партнерів даного сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень або послуг.

5. Засоби і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання заявок користувача, оформлених на сайті, в рамках договору публічної оферти.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки з підстав та в порядку, встановлених чинним законодавством.

6. Обов’язки Сторін

6.1. Користувач зобов’язується:

6.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом.

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Вжити заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язується:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п.4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Не розголошувати персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного користувача, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника чи уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення персональних даних користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала Публічним Надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання адміністрацією сайту.

7.2.3. Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту.

7.2.4. Була розголошена за згодою користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність і правдивість наданих персональних даних відповідно до чинного законодавства.

8. додаткові умови

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

No photo
0
Кошик